- Diabetes

Diabetes Mellitus

De aandoening Diabetes Mellitus afgekort DM, bij veel mensen nog bekend als suikerziekte, is een stoornis in de stofwisseling, waarbij het lichaam weinig tot geen insuline aanmaakt of dat het lichaam insuline niet goed kan verwerken.

Hoog glucosegehalte (bloedsuikergehalte) in het bloed zorgt voor afzetting van glucose in slagaderen en zenuwen. Het gevolg is aantasting van onder andere bloedvaten, zenuwen, ogen, nieren, hersenen. Aantasting van zenuwen zorgen voor veranderingen in de bouw en functie van zenuwen, waarbij de langste en dunste zenuwen het eerst worden aangetast. Aangezien deze naar de voeten lopen hebben personen met DM een groter risico om voetproblemen te ontwikkelen. Dit risico wordt daarom geclassificeerd in Simms 0 (laag risico), 1, 2 of 3 (hoog risico). 

Preventie is noodzakelijk en er op gericht om risicofactoren te verkleinen of uit te sluiten. De medisch pedicure kijkt met een professioneel oog naar uw voeten en behandelt overeenkomstig.

Pedicurebehandelingen voor mensen met DM worden soms uit de basisiverzekering vergoedt, danwel vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit met mij overleggen of navragen bij uw zorgverzekeraar. Zie ook vergoeding zorgverzekeraar.

Zorgprofielen diabetes

Ook in 2016 blijft het indelen van zorgprofielen 0, 1, 2, 3 of 4 gehandhaafd. Vanaf zorgprofiel 2 zult u voor voetzorg doorverwezen worden naar een podotherapeut die vervolgens bepaald hoeveel medische voetzorg u nodig heeft en besteedt dit dan uit aan een gekwalificeerde pedicure waarmee de podotherapeut een contract heeft. 

 

 

Contracten Podotherapeuten

Prima Voet heeft contracten afgesloten met de volgende podotherapeuten: