- Vergoeding zorgverzekeraar

Vergoedingen voetzorg 2023

Voetzorg bij reumatische artritis kan in sommige gevallen worden vergoedt vanuit een aanvullende verzekering.

Diabetes patiënten of mensen met een andere aandoening (v.a. 1-1-2023) ingedeeld in zorgprofiel 0, 1, 2, 3 of 4.                            Vanaf zorgprofiel 2 zal een podotherapeut bepalen hoeveel tijd er nodig is voor medische voetzorg en zal dit uitbesteden aan een gekwalificeerde medisch pedicure waarmee de podotherapeut een contract heeft afgesloten. Deze medische voetzorg zal worden vergoedt vanuit de basisverzekering. Meer voetzorg dan de podotherapeut heeft aangegeven, komt voor eigen rekening. Uiteraard mag u zelf uw pedicure uitzoeken, doch voor vergoeding moet deze wel een contract hebben met de podotherapeut. Wij hebben een contract met Podotherapie Aalsmeer.

Voor zorgprofiel 0 is geen vergoeding meer. Voor zorgprofiel 1 zal (afhankelijk van de zorgverzekeraar) vergoeding mogelijk blijven vanuit een aanvullende verzekering, zonder tussenkomst van een podotherapeut 

Naast deze zorgprofielen blijft onderstaande Simm's classificatie ongewijzigd.

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?

In een aantal gevallen worden pedicurebehandelingen vergoed door de zorgverzekering op voorwaarde dat de pedicure de juiste aantekening heeft voor ondergenoemde ziektes. Een gediplomeerd medisch pedicure voldoet hier altijd aan. Wel dient de medisch pedicure staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van zorgverzekeraars. 

Vergoeding

Mensen met de ziekte Diabetes Mellitus en vanaf 1-1-2023 soms ook met andere aandoeningen die een groter risico hebben om voetproblemen te ontwikkelen. Dit risico wordt geclassificeerd in Simms 0 (laag risico), 1, 2, 3 of 4 (hoog risico). Heeft u diabetes Simms klasse 2 of hoger dan dient u een afspraak te maken met een podotherapeut die dan een behandelplan opstelt en bepaalt in welk zorgprofiel u valt en tevens bepaalt welke vergoeding u krijgt vanuit de basisverzekering. (Dit podotherapeutisch onderzoek wordt vergoedt vanuit de basisverzekering en valt niet onder uw eigen risico). De behandeling van voetzorg wordt dan uitbesteedt aan een gecontracteerde medisch pedicure. Uiteraard kunt u aangeven naar welke medisch pedicure uw voorkeur uitgaat (zie onderstaand mijn contract met podotherapeut).

Heeft u een lagere Simms klasse dan is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit is dan wel afhankelijk van de zorgverzekering en soort aanvullende verzekering.

Pedicurebehandeling voor mensen met reumatische artritis worden soms ook vergoed maar alleen vanuit een aanvullende verzekering uiteraard ook weer afhankelijk van zorgverzekeraar en soort verzekering.

Heeft u een herseninfarct gehad dan is heel soms vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars is dit niet van toepassing, toch is het de moeite waard om dit te controleren. (V.a. 1-1-2023 mogelijk vallend onder andere aandoening, zie bovengenoemd)

Contract podotherapeut

Prima Voet heeft een contract met de volgende podotherapeut:

Podotherapie Aalsmeer                                                                                                                                                                  Hugo de Vriesstraat 40                                                                                                                                                                        1431 KB Aalsmeer                                                                                                                                                                                Tel. 0297 328008                                                                                                                                                                                    info@podotherapieaalsmeer.nl                                                                                                                                                              (ook praktijk houdend in de Waterlinie, Uithoorn)