- Vergoeding zorgverzekeraar

Vergoedingen voetzorg 2021

Voetzorg bij reumatische artritis kan in sommige gevallen worden vergoedt vanuit een aanvullende verzekering.

Diabetes patiënten ingedeeld in zorgprofiel 0, 1, 2, 3 of 4. Vanaf zorgprofiel 2 zal een podotherapeut bepalen hoeveel tijd er nodig is voor medische voetzorg en zal dit uitbesteden aan een gekwalificeerde pedicure waarmee de podotherapeut een contract heeft afgesloten. Deze medische voetzorg zal worden vergoedt vanuit de basisverzekering. Meer voetzorg dan de podotherapeut heeft aangegeven, komt voor eigen rekening. Uiteraard mag u zelf uw pedicure uitzoeken, doch voor vergoeding moet deze wel een contract hebben met de podotherapeut. Wij zijn met alle podotherapeuten in de omgeving gecontracteerd.

Voor de zorgprofielen 0 en 1 zal vergoeding mogelijk blijven vanuit een aanvullende verzekering, zonder tussenkomst van een podotherapeut (uiteraard afhankelijk van de verzekering)

Naast deze zorgprofielen blijft onderstaande Simm's classificatie ongewijzigd.

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?

In een aantal gevallen worden pedicurebehandelingen vergoed door de zorgverzekering op voorwaarde dat de pedicure de juiste aantekening heeft voor ondergenoemde ziektes. Een gediplomeerd medisch pedicure voldoet hier altijd aan. Tevens moet de pedicure staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van zorgverzekeraars. 

Vergoeding

Mensen met de ziekte Diabetes Mellitus hebben een groter risico om voetproblemen te ontwikkelen. Dit risico wordt geclassificeerd in Simms 0 (laag risico), 1, 2 of 3 (hoog risico). Heeft u diabetes Simms klasse 1 of hoger dan dient u een afspraak te maken met een podotherapeut die dan een behandelplan opstelt bepaalt in welk zorgprofiel u valt en bepaalt welke vergoeding u krijgt vanuit de basisverzekering. (Dit podotherapeutisch onderzoek wordt vergoedt vanuit de basisverzekering en valt niet onder uw eigen risico). De behandeling van voetzorg wordt dan uitbesteedt aan een gecontracteerde pedicure. Uiteraard kunt u aangeven naar welke pedicure uw voorkeur uitgaat (zie mijn contracten met podotherapeuten).

Heeft u een lagere Simms klasse dan is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit is dan wel afhankelijk van de zorgverzekering en soort aanvullende verzekering.

Pedicurebehandeling van mensen met een reumatisch aandoening worden soms ook vergoed maar alleen vanuit een aanvullende verzekering uiteraard ook weer afhankelijk van zorgverzekeraar en soort verzekering.

Heeft u een herseninfarct gehad dan is heel soms vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars is dit niet van toepassing, toch is het de moeite waard om dit te controleren.

Contracten Podotherapeuten

Prima Voet heeft contracten met de volgende podotherapeuten:

Podotherapie Aalsmeer                                                                                                                                                                   Hugo de Vriesstraat 40                                                                                                                                                                         1431 KB Aalsmeer                                                                                                                                                                               Tel. 0297 328008                                                                                                                                                                                      info@podotherapieaalsmeer.nl                                                                                                                                                               (ook praktijk houdend in de Waterlinie, Uithoorn)

Podotherapeutisch Centrum RondOm                                                                                                                                              Tel. 088 11 80 500                                                                                                                                                                                 centrumrondom@podotherapie.nl                                                                                                                                          Dichtstbijzijnde bezoeklocatie voor Uithoorn e.o. is:

Hofland Medisch Centrum                                                                                                                                                                      Hofland 50                                                                                                                                                                                            3641 GG Mijdrecht                                                                                                                                                                                                óf                                                                                                                                                                                          Zwaansvliet 5 te Amsterdam (Buitenveldert) 

Voetportaal podotherapeuten                                                                                                                                                                Tel. 085 483 54 88                                                                                                                                                                                    2 locaties in Amstelveen