- Privacy Policy

De medewerkers en stagiaires van Medisch Pedicurepraktijk Prima Voet respecteren de privacy van hun cliënten. De bescherming van deze privacy is uiterst belangrijk voor ons. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en er verantwoord en zorgvuldig met uw gegevens zal worden omgegaan en niet aan derden zal worden doorgegeven. Hierbij nemen we de voorwaarden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht. Een samenvatting van de Privacy policy vindt u hier. Voor een complete versie kunt u een email sturen. Verwerkingsverantwoordelijke is Medisch Pedicurepraktijk Prima Voet,  de verwerker is Footfit Software BV. Uiteraard is hiermee een verwerkingsovereenkomst getekend.